فروش- خدمات- پمپ اب    تصفیه اب  ابزارالات برق  فاراد انعکاس

محصولات جدید

50 لیتری

 

قيمت: 12,500,000 ریال
تعداد: 3 دستگاه

icon icon

ساخت کشور ایتالیا

 

قيمت: 7,800,000 ریال
تعداد: 1 دستگاه

icon icon

ساخت کشور ایتالیا

 

قيمت: 17,800,000 ریال
تعداد: 21 دستگاه

icon icon

ساخت کشور ایتالیا

 

قيمت: 117,500,000 ریال
تعداد: 5 دستگاه

icon icon

ساخت کشور ایتالیا

 

قيمت: 14,500,000 ریال
تعداد: 11 دستگاه

icon icon

بشقابی دارای پروانه برنجی ساخت کشور ایتالیا

 

قيمت: 6,800,000 ریال
تعداد: 10 دستگاه

icon icon

2پروانه دارای پر.انه برنجی ساخت کشور ایتالیا

 

قيمت: 8,500,000 ریال
تعداد: 25 دستگاه

icon icon

 

قيمت: 110,000,000 ریال
تعداد: 21 دستگاه

icon icon

ساخت ایتالیا

 

قيمت: 1,750,000 ریال
تعداد: 11 دستگاه

icon icon

ساخت ایتالیا

 

قيمت: 14,500,000 ریال
تعداد: 2 دستگاه

icon icon

پمپ مناسب انتقال اسید 30 درصد

 

قيمت: 8,500,000 ریال
تعداد: 3 دستگاه

icon icon

 

قيمت: 175,000,000 ریال
تعداد: 0 دستگاه

icon iconفروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک